Tép loạn màu

2.000 Đ

Loại: Tép cảnh

Nhà cung cấp: Aqua It


Miêu tả:

Là tép đời 2 của rc, vàng, src...

Là tép đời 2 của rc, vàng, src... Các loại tép này đều có màu kém hơn đời 1 nhưng giá rẻ hơn và đa dạng hơn.