Setup bể 60x40x40

15/03/2017 09:46

01 lọc DF700.

01 bình C02.

Trộn C02 mufan.

01 đèn Odysee 60 (bóng 10k) + 1 máng LED chế.

 5kg phân trộn.

 5kg gex + trộn nham thạch.

 01 lũa Linh sam nhỏ.

Cây: vẩy ốc, ngưu mao chiên lùn xòe, cỏ nhật , má hương nhật, tiêu thảo, diệp tài hồng.

 

Ảnh sau 4 tháng setup.